Eesti Rahvatantsukeskus teeb koostööd järgnevate organisatsioonidega:

Kultuuriministeerium – http://www.kul.ee/
Haridus- ja Teadusministeerium – http://www.hm.ee/
Eesti Rahvatantsu ja Rahvamuusika Selts – http://www.errs.ee/
Rahvakultuuri Koolitus- ja Arenduskeskus – http://www.rahvakultuur.ee/
Eesti Rahvuslik Folkloorinõukogu – http://www.folkloorinoukogu.ee/
Eesti Kultuurkapital – http://www.kulka.ee/
Hasartmängumaksu Nõukogu – http://www.hmn.ee/
Kodanikuühiskonna Sihtkapital – http://www.kysk.ee/
EAS – Enterprise Estonia – http://www.eas.ee/
Lääne-Viru Omavalitsuste Liit – http://www.virol.ee/
Rakvere linn – https://rakvere.kovtp.ee/et/uldinfo
MTÜ Tarvanpää Selts – http://www.tarvanpaa.ee/